اولین اردو تفریحی و ورزشی پایه دوازدهم ۱۳۹۷

چرا کلاس های تقویتی تابستانی برای دانش آموزان لازم است؟

روند شکل‌گیری برخی بناهای مهّم در ایران (مذهبی)

فهرست پیشنهادی برای اوغات فراغت در تابستان

جشنواره خیره دبیرستان سلام همت

امسال حال و هوای بهار چند روز زودتر به مدرسه ما اومد، مگر نه این‌که بهار حال و هوای زمین و آسمان را با طراوت و سرسبز می‌کند، مگر نه این‌که حال و هوای دل ما با حضور خدا به آرامش و طراوت می‌رسد.