مجموعه آموزشی ریاضی ویژه آمادگی آزمون‌های ورودی مدارس برتر

آسان کردن محاسبات

بسیاری از ما با ساده کردن عبارت‌های جبری آشنایی داریم و از این روشبه وفور استفاده می‌کنیم اما متأسفانه هیچ کوششی در جهت آسان کردن محاسبه‌های عددی نمی‌کنیم و به‌صورت کاملاً خطی با آنها مواجه می‌شویم و به همان صورتی که به ما ارائه می‌شود، آنها را حل می‌کنیم.