جزوات آموزشی فیزیک پایه دهم

دانش‌آموزان گرامی پایه دهم می‌توانند جزوات آموزشی درس فیزیک مربوط به فصل‌های کار و انرژی، اندازه‌گیری و بخش مواد را از لینک‌های زیر دریافت نمایند.

آسان کردن محاسبات

بسیاری از ما با ساده کردن عبارت‌های جبری آشنایی داریم و از این روشبه وفور استفاده می‌کنیم اما متأسفانه هیچ کوششی در جهت آسان کردن محاسبه‌های عددی نمی‌کنیم و به‌صورت کاملاً خطی با آنها مواجه می‌شویم و به همان صورتی که به ما ارائه می‌شود، آنها را حل می‌کنیم.

فیزیک پایه دهم – آموزش میکرومتر (ریزسنج)

فیزیک پایه دهم – آموزش میکرومتر (ریزسنج) ویدئوی آموزشی فیزیک پایه دهم آموزش کولیس دبیرستان سلام شهید همت

فیزیک پایه دهم – آموزش کولیس

فیزیک پایه دهم – آموزش کولیس ویدئوی آموزشی فیزیک پایه دهم آموزش کولیس