دوشنبه ۷ مهرماه ۹۹-جلسه اولياء محترم پايه دهم ( ورودي جديد )

مهرماه ۹۹-تقدير از آتش نشانان عزيز و زحمت کش در روز آتش نشان توسط همکاران دبيرستان سلام همت

هفته دوم مهرماه-تحویل کتب و جزوات آموزشی به دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم

پنج شنبه ۱۰ مهرماه ۹۹-اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان

ویژه برنامه افتتاحیه سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

جمعـــــه ۱۳ تیرمــــاه ۱۳۹۹-جلسه توجیهی آنلاین ویژه آغاز پایگاه تابستانی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

دوشنبه ۲ تیرماه ۹۹-اهدای کارنامه پایانی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم

نفرات برتر آزمون مدارس برتر ایران شماره ۲

اسکیپ روم مجتمع کوروش ویژه دانش آموزان پایه دهم