نفرات برتر آزمون مدارس برتر ایران شماره ۲

دومین نشست آموزش خانواده با حضور دانش آموزان و اولیامحترم پایه های دهم و یازدهم

سالن و استخر مجموعه ورزشی غدیر ویژه دانش آموزان پایه یازدهم

اسکیپ روم مجتمع کوروش ویژه دانش آموزان پایه دهم

برگزاری همایش های علمی با حضور دبیران محترم پایه دوازدهم در روزهای پایانی ماراتن علمی دی ماه

آغاز اردوی مطالعاتی با حضور داوطلبانه عزیزان پایه یازدهم جهت آمادگی برای ازمون جامع شماره۲

آغاز اردوی مطالعاتی با حضور داوطلبانه عزیزان پایه دهم جهت آمادگی برای ازمون جامع شماره۲