یک شنبه ۱۸ آبان ۹۹-مشاوره های فردی دانش آموزان عزیز پایه یازدهم

مشاوره ی تصویری مسئول پایه دوازدهم با دانش آموزان عزیز،با محوریت بررسی عملکرد آزمون مدارس برتر شماره ۵-یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹

شنبه و یکشنبه ۱۷و۱۸ آبان۹۹-زنگ مشاوره مدیریت دبیرستان با دانش آموزان پایه یازدهم

هفته دوم مهرماه-تحویل کتب و جزوات آموزشی به دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم

ویژه برنامه افتتاحیه سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

جمعـــــه ۱۳ تیرمــــاه ۱۳۹۹-جلسه توجیهی آنلاین ویژه آغاز پایگاه تابستانی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

دوشنبه ۲ تیرماه ۹۹-اهدای کارنامه پایانی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم

برگزاری کلاس آنلاین ویژه ورودی های پایه دهم دبیرستان سلام همت

آماده سازی بسته های ارسالی ویژه متقاضیان ورود به دبیرستان سلام همت