برگزاری همایش های علمی با حضور دبیران محترم پایه دوازدهم در روزهای پایانی ماراتن علمی دی ماه

آغاز اردوی مطالعاتی با حضور داوطلبانه عزیزان پایه یازدهم جهت آمادگی برای ازمون جامع شماره۲

آغاز اردوی مطالعاتی با حضور داوطلبانه عزیزان پایه دهم جهت آمادگی برای ازمون جامع شماره۲

چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۹۸ جلسه انجمن اولیاء و مربیان

اعلام نفرات برتر کارنامه داخلی۱ آذر۹۸- پایه یازدهم تجربی

اعلام نفرات برتر کارنامه داخلی۱ آذر۹۸- پایه یازدهم ریاضی

اعلام نفرات برتر کارنامه داخلی۱ آذر۹۸- پایه دهم تجربی

اعلام نفرات برتر کارنامه داخلی۱ آذر۹۸- پایه دهم ریاضی

نشست صمیمانه مدیریت محترم دبیرستان با مدیران منتخب شوراهای دانش آموزی