کسب مقام نایب قهرمانی وکمربندطلایی مسابقات کشوری رشته بوکس و انتخابی تیم ملی توسط دانش آموز پایه دوازدهم جناب آقای امیرعلی مرادآبادی

آیین اختتامیه ویژه دانش آموزان کنکوری دوره چهارم دبیرستان سلام همت

حضور مدیریت دبیرستان در محل اردوگاه کمال پایه دوازدهم و بیان نکات مشاوره ای…

آماده سازی اردوگاه برای اردو درسی نوروز

جلسه مهم تبیین برنامه های اردوی ۱۱۰روزه

آماده سازی کلاسها برای اردو درسی پایه دوازدهم