مقام سومی تیم فوتبال دبیرستان

نفر اول شطرنج انفردی حسین بصیرزاده

افتخارات المپیاد

جلسه سوم تمرین تیم فوتبال دبیرستان سلام همت