دوشنبه ۷ مهرماه ۹۹-جلسه اولياء محترم پايه دهم ( ورودي جديد )

سه شنبه ۱۷ تیر ماه ۹۹-اولین جلسه آموزش مهارت های ICDL

جمعه ۱۳ تیرمــــاه ۱۳۹۹-جلسـه هماهنگی پایگاه تابستان ۹۹-تقدیر از زحمات شورای دبیرستان بمناسبت میلاد امام رضا (ع)

جمعـــــه ۱۳ تیرمــــاه ۱۳۹۹-جلسه توجیهی آنلاین ویژه آغاز پایگاه تابستانی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

دوشنبه ۲ تیرماه ۹۹-اهدای کارنامه پایانی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم

برگزاری کلاس آنلاین ویژه ورودی های پایه دهم دبیرستان سلام همت

آماده سازی بسته های ارسالی ویژه متقاضیان ورود به دبیرستان سلام همت

آغاز فرایند مصاحبه مجازی ویژه متقاضیان ورود به پایه دهم روزانه ساعت۱۱تا۲۰

کلاس آنلاین پژوهش 🚀🛩هـــوافضـــــا

آزمون های آنلاین تشریحی پایه یازدهم