برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

واکسیناسیون توام ( کزاز و دیفتری)

آشنایی با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

دیدار مدیران مجموعه مدارس سلام و انرژی اتمی با مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر فانی