سومین جلسه هیات رییسه انجمن اولیا و مربیان

۱۰و۱۱ بهمن،هشتمین جشنواره ورزشی مجموعه مدارس سلام

مسابقات انتخابی تیم دبیرستان سلام همت

زندگی‌نامه حکیم ابوالقاسم فردوسی و آشنایی با کتاب شاهنامه

تقدیر از دانش‌آموزان برتر فرهنگی و هنری در ترم اول