برگزاری اولین کلاس آمادگی برای آزمون ورودی برای دانش آموزان خوب پایه ی نهم