برگزاری دومین کلاس آمادگی برای ازمون ورودی برای دانش آموزان خوب پایه ی نهم

آماده سازی اردوگاه برای اردو درسی نوروز