ادامه کلاس های آزمون ورودی دبیرستان سلام

چهارمین نشست اولیا محترم متقاضی ورود به دبیرستان سلام همت

تقدیر از نفرات برتر آموزشی،پژوهشی ،المپیاد و…