حضور پُر شور و نشاط دانش آموزان در نماز جماعت

دومین جلسه مدیریت دبیرستان با دانش آموزان فرهیخته پایه دهم