اردوی ویژه برگزیدگان علمی و فرهنگی سال تحصیلی ۹۸_۹۷

نظرسنجی پایان سال تحصیلی پایه دهم

افطاری ویژه دانش آموزان پایه دهم(ورودی جدید)