آیین اختتامیه ویژه دانش آموزان کنکوری دوره چهارم دبیرستان سلام همت

اردوی شماره ۱ اردوی شناخت ویژه پایه دهم چهارشنبه ۱۹ تیر ۹۸ اردوگاه شهید چمران زعفرانیه

اردوی شماره ۱ ویژه دانش آموزان پایه یازدهم چهارشنبه ۱۹ تیر ۹۸ اسکیپ روم مجتمع کوروش

شنبه ۱۵ تیرماه ۹۸ آغاز پایگاه تابستانی دبیرستان سلام شهید همت