شنبه ۱۹ مرداد ۹۸ برگزاری مسابقات ورزشی بمناسبت عید قربان تا غدیر