جشنواره ورزشی جذاب و با نشاط روز پایانی پایگاه تابستانی دبیرستان سلام همت

گزیده ای از فعالیت های دبیرستان سلام_همت در تابستان ۹۸