دانش آموز عزیز جناب آقای سید سینا نبوی رضوی موفق به قبولی در مرحله دوم آزمون المپیاد ادبی و کسب افتخاری مهم برای مجموعه سلام همت شد.