در فرصت باقیمانده تا کنکور و با توجه به حساسیت رصد دائمی یک داوطلب توسط خودش، می‌خواهیم ابزاری برای پیش‌بینی نتایج کنکور معرفی کنیم.


با این ربات که کار کردن با آن بسیار ساده است می‌توانید حدود رتبه کشوری و سهمیه خود را پیش‌بینی کنید. برای ساخت این ربات کارنامه حدود ۸۰۰۰ داوطلب آزمون سراسری ۹۵ بررسی شده است و فعالیت دقیق آماری صورت گرفته است.