مجموعه آموزشی ریاضی ویژه آمادگی آزمون‌های ورودی مدارس برتر

مدرس: جناب آقای پویا عباچی

دانش‌آموزان گرامی می‌توانند جزوه‌های آموزشی ریاضی ویژه آمادگی آزمون‌های ورودی مدارس برتر در 2 بخش آشنایی با مجموعه اعداد و توان و رادیکال دریافت نمایند.