کلاس آمادگی مسابقات سازه ماکارونی دبیرستان سلام شهید همت جهت شرکت در مسابقات سلام کاپ مدارس سلام، با حضور دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این رشته برگزار شد.