تیم‌های پژوهشی دبیرستان سلام شهید همت روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه جهت شرکت در مسابقات تئوری سلام کاپ به سمت محل برگزاری این مسابقات حرکت کردند.