یادبود پایان دوره ششم سال چهارم دبیرستان سلام شهید همت سه‌شنبه پنجم تیر ماه ۹۷ با حضور صمیمی دانش‌آموزان و همراهی مدیریت، معاونت و مسئولین پایه مجموعه و اجرای برنامه‌های متنوع برگزار شد.