آغاز اردوی مطالعاتی اختیاری پایه دوازدهم از امروز با حضور ۷۰درصدی دانش آموزان

© کپی رایت - دبیرستان سلام همت