آغاز اردوی مطالعاتی با حضور داوطلبانه عزیزان پایه یازدهم جهت آمادگی برای ازمون جامع شماره۲

© کپی رایت - دبیرستان سلام همت