نفر اول نظرسنجی مردمی پویش مادرانه-امیرمهدی خدادی دانش آموز عزیز پایه دهم

نفرات برتر نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

شنبه ۱۱ بهمن ٩٩-جلسه آنلاين اولياء پايه دوازدهم

پنج شنبه ۹ بهمن-اولین جلسه انجمن اولياء و مربيان در نیمسال دوم تحصیلی