مطالب توسط admin

استفاده از led به عنوان دیود زنر در مدارهای الکترونیکی

در مدارات کنترل الکترونیکی جهت عملکرد صحیح مدار باید از یک ولتاژ ثابت و بدون تغییر در بخش و یا تمامی مدار استفاده شود. برای ساخت یک ولتاژ ثابت از روشهای متفاوتی استفاده می شود. یکی از این نوع روش ها استفاده از دیود زنر می باشد. اما گاهی مواقع بدلیل در دسترس نبودن دیود […]