تصاویر منتخب از اهدای جوایز به نفرات برتر مسابقات سلام کاپ

رتبه های برتر پایه هفتم در آزمون مدارس برتر- آذر ماه ۱۳۹۸