آموزش ساخت ماشین حساب با دانش آموز عزیز ( آرمین قاجاری )

تصاویری از تحویل پک های پژوهشی به دانش آموزان پایه هشتم و نهم

آنچه در کلاس (کسب و کار) پایه های هشتم و نهم در دوره تابستان گذشت

آنچه در کلاس (سازه ماکارونی) پایه های هشتم و نهم در دوره تابستان گذشت

آنچه در کلاس (برنامه نویسی) پایه هفتم در دوره تابستان گذشت

آنچه در کلاس (سازه ماکارونی) پایه هفتم در دوره تابستان گذشت

کلیپ تصویری معرفی دوره های پژوهشی دبیرستان سلام شهید همت در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹