افتخار آفرینان دبیرستان دوره اول سلام همت در هشتمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

پیام تبریک پیشاپیش عید باستانی نوروز توسط مدیریت محترم دبیرستان دوره اول سلام همت جناب آقای علیرضا طاهری

هدایای نوروزی دانش آموزان عزیز دبیرستان دوره اول سلام همت کنار هفت سین

استعداد یابیِ دانش آموزا ن به صورت آنلاین جهت شرکت در مسابقات فرهنگی-هنریِ اسوه حسنه

پیام های محبت آمیز دانش آموزان عزیز و اولیاء گرامی در رابطه با مراسم جشن روز دانش آموز و هدایا