راه موفقیت دانش آموزان کنکوری در امتحانات نیمسال اول

استرس ها و هیجانات دوران امتحانات در روزگار دانش آموزی برای همه ما مانوس و آشنا است و این شرایطی زمانی که به سال های پایانی دبیرستان می رسیم دو چندان می شود، روزهایی که غول کنکور بر نظام آموزشی سایه افکنده و تمامیفعالیت های آموزشی را تحت تاثیر قرار می دهد.
در این شرایط باید تسلیم این سایه سنگین شد و مسیری را پیمود که ثمره آن بی حاصلی روزهای پرتلاطم آموزشی نباشد بنابراین به کارگیری مشاوره های صحیح نقش مهمی در این ایام ایفا می کند به ویژه در دوران امتحانات نیمسال که کنترل کردن آن بیش از روزهای دیگر حساس و با اهمیت است.

متناسب با زمان درس بخوانید!
محمدرضا پوردستمالچی مشاور تحصیلی با بیان اینکه بر خلاف تصور غلط بسیاری از داوطلبان آزمون سراسری  برنامه‌ریزی و مطالعه در هر مقطعی از زمان متفاوت بوده و باید براساس ویژگی‌ های همان مقطع تنظیم شود، گفت: به‌ طور کلی چهار شیوه مطالعه و برنامه ریزی برای موفقیت در آزمون سراسری لازم است.
وی ادامه داد: مطالعه و برنامه‌ ریزی همگام با دبیر، جمع‌ بندی مبحثی، جمع‌ بندی نهایی و مرور نهایی از جمله مواردی است که دانش آموزان در ایام امتحانات باید ان را مورد توجه قرار دهند.
این مشاور تحصیلی برای داوطلبان کنکور یادآور شد: اگر به دروس نیم‌ سال اول به‌ عنوان نزدیک‌ ترین دوره جمع‌ بندی مبحثی نگاه کنیم به این نتیجه می‌ رسیم که این دوره از اهمیت ویژه‌ تری برخوردار است و با مطالعه و جمع‌ بندی مناسب این دوره در بهمن و اسفند در دروس نیم‌ سال اول مشکلی نداشته و فرصت مطالعه برای نیمسال دوم کافی است.
وی خطاب به دانش آموزان  و داوطلبان کنکور بیان کرد: شاید بسیاری از شما زمانی که درسی را خوانده‌ اید پایان مطالعه احساس نیاز به دوره را تجربه کرده باشید، در دوره‌های جمع‌ بندی مبحثی وظیفه اصلی شما تکمیل کارهای ناقصی است که باید آن‌ها را قبلاً انجام می‌دادید در واقع در این دوره‌ ها باید دروس مربوط جمع‌ بندی شده و هیچ‌ کدام از مباحث آن نباید باقی بماند که این موضوع نقش مهمی‌ در موفقیت داوطلبان ایفا می کند.

امتحانات محور اصلی برنامه ریزی درسی
ایام امتحانات برایدانش آموزان و داوطلبان کنکوری از اهمیت خاصی برخوردار است و تفاوت‌ های مطالعه و برنامه‌ ریزی در دوره‌ های جمع‌ بندی مبحثی باید مورد توجه قرار گیرد.
چه بسا همین دوران می تواند به عنوان فرصت و یا تهدیدی برای ادامه راه به شمار رود بنابراین باید مسیر صحیحی برای آن در نظر گرفته شود تا تلاش های چند ماهه امسال ثمره رضایت بخشی برای دانش آموز در پی داشته باشد.
پور دستمالچی عنوان کرد: برنامه محور اصلی مطالعاتی داوطلبان در حال تحصیل در ایام امتحانات نیمسال، برنامه امتحانی است در واقع بر خلاف دوره مطالعه همگام با دبیر، دانش آموز باید بر اساس برنامه امتحانات به مطالعه دروسی بپردازد که در چند روز آینده باید خود را برای امتحان آماده کند.

پنج ضلع دوره جمع‌ بندی مبحثی رافراموش نکنید
جمع بندی مبحثی در دوران امتحانات فرصت مناسبی برای دانش آموزان و داوطلبان کنکوری فراهم می کند تا آموزه های خود را ساماندهی کنند و ارزیابی مناسبی از عملکرد خود طی مدت مطالعه برای کنکور داشته باشند.
اما در این دوران سوالی ذهن دانش آموزان را به خود مشغول می کند و آن هم چگونگی مطالعه افراد برای موفقیت در گذراندن امتحانات و هم چنین کنکور است.
پوردستمالچی در این باره عنوان کرد: مطالعه جزوه، مرور سریع کتاب درسی و حل تمرین‌ های کتاب، تکمیل تست‌ های آموزشی،خلاصه نویسی و حل نمونه سؤالات امتحانی از مواردی است که باید در جمع بندی مبحثی مورد توجه باشد تا دانش آموز مسیر موفقیت را بپیماید.

تستی بخوانیم یا تشریحی؟
این سؤال که جز سؤالات متداول داوطلبان آزمون سراسری است، بیش‌تر در دوره‌های جمع‌بندی نیم‌سال اول و دوم که داوطلبان باید در آزمون‌ های تشریحی شرکت کنند مطرح می‌شود. برای پاسخ به این سؤال بهتر است ابتدا به مفهوم مطالعه صحیح بیش‌ تر توجه کنیم، در روش‌ مطالعه صحیح داوطلب باید پس از مطالعه تشریحی و مفهومی، اقدام به زدن تست و تمرین کند.
این مشاور تحصیلی با بیان اینکه وظیفه اصلی داوطلبان در گام اول مطالعه تشریحی و مفهومی مطالب است که برای تسلط بیشتر نیاز به تمرین و تست دارد، گفت: این روش در دروس تمرینی امتحان (ریاضپ و فیزیک و غیره) برخی از سؤالات اثباتی (که به اثبات یک فرمول پرداخته است) ممکن است نگران‌کننده باشد، چون به نظر می‌رسد به‌طور طبیعی یک داوطلب آزمون سراسری نیازی به مطالعه روش اثبات فرمول‌ها و غیره ندارد، در حالی ‌که اطلاع از روش اثبات فرمول‌ها قطعاً می‌تواند در فهم و حفظ بهتر مطالب اثر بگذارد.
وی ادامه داد: اینکه روند آزمون سراسری در سال‌های اخیر به سمت مفهومی‌ شدن تغییر یافته است نشان می‌ دهد که اطلاع از روش‌های اثبات، یادگیری تست‌ های خارج از کتاب درسی همگی می‌ تواند در نتیجه آزمون سراسری تأثیر داشته باشد.
رعایت روش‌ های مطالعه ذکر شده و تمرین در مسیر صحیح می‌ تواند سبب موفقیت دانش آموزان و داوطلبان کنکوری در دوره جمع‌ بندی مبحثی نیم‌ سال اول شود که خود بخش عمده‌ ای از موفقیت در آزمون سراسری را رقم می زند.

روایت دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد از حادثه واژگونی اتوبوس

قبل از شروع امتحانات بخوانید!

در دوره امتحانات ضرورت این مسئله را بیشتر حس می کنیم که چگونه قابلیت مغز را برای یادگیری بیشتر در مدت زمان کمتر و
.تمرکز بیش تر، باال ببریم
در زمان امتحانات چگونه ذهنی کارآمد داشته باشیم؟ در دوره امتحانات ضرورت این مسئله را بیشتر
حس می کنیم که چگونه قابلیت مغز را برای یادگیری بیشتر در مدت زمان کمتر و تمرکز بیش تر، باال
ببریم. فشار و استرس در طول امتحانات، گاهی مغز را دچار اختالل و بحران می کند . عدم توانایی در
.تمرکز، درک و جذب اطالعات و یادگیری مطالب را دشوار می کند
:برای آن که بتوانید ذهنی کارآمد داشته باشید ، داشتن دو قابلیت حائز اهمیت است
.بتوانید اطالعات را به راحتی به ذهن بسپارید .۱
.بتوانید اطالعات را به مدت زیاد در حافظه نگه دارید .۲
برای باال بردن توانایی حافظه ، باید آن را پرورش دهید
مغز با فعالیت های بیشتر در حالت تمرین باقی می ماند. فردی که از مغز خود اصال استفاده نمی کند ، یا آن را کمتر به کار می گیرد ، باید بداند
.که ذهن او ضعیف خواهد شد. پس اگر می خواهید حافظه خوبی داشته باشید ، باید ذهن خود را پرورش دهید
برای داشتن ذهن و حافظه قوی ، عوامل اختالل آفرین را از میان بردارید
شما می توانید در طول امتحانات ، بسیاری از عوامل به وجود آورنده اختالل و عوامل مخل در یادگیری را از میان بردارید، عواملی همچون
موسیقی یا برنامه های رادیویی، تلفن های طوالنی یا سر و صداهای مزاحم دیگر.رادیو را خاموش کنید، پیغام گیر تلفن خود را روشن کنید ، بعد
مطالعه را شروع کنید. البته بر خالف انتظار ، تمرکز در محیط بسیار آرام چندان ممکن نیست. محیط فعال و دارای انرژی نسبت به محیط بی
حرکت و ساکت به افزایش تمرکز و ارتقای فعالیت یادگیری بیشتر کمک می کند. صحبت با خود موقع یادگیری می تواند یادگیری را موثر تر کند.
.و یا ” همین جوری درسته” و … است “منظور از حرف زدن با خود استفاده از کلماتی نظیر ” اوکی” ، “عالی” ، ” حاال شد
هیچ کس نمی تواند ساعت ها بدون وقفه به آموختن بپردازد. شما زمانی به بهترین نتایج می رسید که طبق یک برنامه زمانی
معین عمل کنید. دوره یادگیری و مرور دروس ، تکرار اول، زمان استراحت، تکرار دوم، دوره یادگیری جدید و…
یک برنامه منظم را پیش بگیرید
شما می توانید با در پیش گرفتن یک برنامه یادگیری ثابت، اثرات عاداتی در خود ایجاد کنید. اگر هر کار خود را در زمانی معین و طبق یک برنامه
یادگیری انجام دهید، به زودی به آن عادت می کنید. به خاطر داشته باشید که اگر یادگیری نباشد، احساس کسالت و سستی به انسان دست
.می دهد. از برنامه تمرینی یک سنت کوچک بسازید
خود را به استراحت های کوتاه مدت و برنامه های کارساز عادت دهید
هیچ کس نمی تواند ساعت ها بدون وقفه به آموختن بپردازد. شما زمانی به بهترین نتایج می رسید که طبق یک برنامه زمانی معین عمل کنید.
…دوره یادگیری و مرور دروس ، تکرار اول، زمان استراحت، تکرار دوم، دوره یادگیری جدید و
مقدار زما ِن دوره یادگیری و پیگیری آموزشی و زمان های استراحت بستگی به میزان برنامه روزانه و قوت شما دارد. زمان برنامه امروز خود را طبق
تجربه روزهای قبل تصحیح کنید ، اما در هر حال قبل از نود دقیقه یادگیری ، باید در هر شرایطی یک زمان استراحت ۵۱ تا ۰۲ دقیقه ای برای خود
.در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که مرحله تمرینات و مرور دروس و تجدید قوا را کامال از هم جدا کنید
مواد آموزشی را به اجزای کوچک تقسیم کنید
.بهتر است مطالب را به اجزای کوچک بیشتری تقسیم کنید و آن ها یاد بگیرید و تکرار کنید ، چون به این شیوه سریع تر می آموزید
در فرآیند یادگیری، مطالب تقسیم شده را با خود تکرار کنید
اگرهر بار مقدار بسیار زیادی از مطالب را فرا می گیرید متوجه می شوید که به هنگام تکرار، بیشتر آن ها را فراموش کرده اید، تردید نکنید که
اجزای آموزش شما بیش از حد بزرگ است. در این صورت بی جهت قرار از کف می دهید و عصبی می شوید. اما می توانید با کوچک کردن اجزای
آموزشی در یادگیری موفق شوید، با گام هایی کوچک تر و به تعداد زیاد تر ، موفقیت بیشتری به دست می آورید و آن گاه خود را تحسین می
کنید. در این صورت شما از خود و برنامه ریزی و نحوه استفاده از منابع و کتب درسی خشنود می شوید ، خلق و خوی بهتری پیدا می کنید و
.بدین سبب موفقیت شما در یادگیری ، افزایش خواهد یافت