مقام آوران رشته طراحی و نقاشی جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه

رتبه های برتر مسابقات قرایت قران جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه

مقام آوران رشته انشا نویسی جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه

جناب آقای پرهام ناصری , مقام آور در رشته خوشنویسی جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه

مقام آوران رشته نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه