برگزاری مراسم تجلیل از دانش آموزان ؛چهارشنیه ۹۸/۵/۲۳