برگزاری همایش هدایت تحصیلی و انتخاب رشته پایه نهم توسط جناب آقای همدمی مسئول پایه نهم

رتبه های برتر پایه هفتم در آزمون مدارس برتر- آذر ماه ۱۳۹۸