تصاویر منتخب از مشاوره آنلاین معاونت فرهنگی با دانش آموزان

آموزش ساخت ماشین حساب با دانش آموز عزیز ( آرمین قاجاری )

تصاویری از برگزاری لیگ پرشور والیبال درون مدرسه ای

تصاویری از تمرین گروه نمایش دبیرستان برای شرکت در مسابقات اسوه حسنه

تصاویر و ویدئویی کوتاه از تمرین گروه سرود دبیرستان سلام همت

تصاویری از تحویل پک های پژوهشی به دانش آموزان پایه هشتم و نهم