اولین پادشاه ایران که بود

اولین پادشاه ایران كه بود؟ بعضیا میگن گات اولین پادشاهه ایرانه وبعضی میگن دیاکو اولینشه مدتی قبل از اینكه سلسله هخامنشی و سلسله مادها در ایران سلطنت نمایند.ایران پادشاهی به اسم گات داشت و نمیدانیم گات همان زرتشت بود یا یك شخص دیگر و ممكن است مورخان نام دو را با هم اشتباه كنند. ریچارد فرای دانشمند ایران شناس دانشگاه هاروارد سفری به ایران كرد و زمان سلطنت گات یا زرتشت را نتوانست دقیق تعیین كند و تصدیق می كند كه در پیغمبری زرتشت تردیدی وجود ندارد و او هم مثل ابراهیم(ع) و یعقوب(ع)هم پادشاه و هم پیغمبر بوده است.گات در دوره ای در ایران سلطنت میكرده و مردی بوده كه به عمران و كشاورزی علاقه داشته و می خواسته كشاورزی ایران را در اروپا تقویت كند

خانتوس از قدیمی ترین مورخ مغرب اهل لیدی در مورد این پادشاه چنین می گوید: كه وی گروهی از مردان و زنان را از سرزمین گیل واقع در اقصای مغرب اروپا كوچانید و كنار دریای خزر نشانید و گروهی از زارعین كنار دریای خزر را كوچ داد و آنها را ساكن سرزمسن گیل كرد سرزمین گیل واقع در اقصای مغرب اروپا همان سرزمین معروف به گول است كه امروزه فرانسه نام دارد.كاشتن برنج را فرانسوی ها از منطقه ای كه امروز گیلان نامیده می شود یاد گرفتند و امروزه هم زندگی بعضی از دهات فرانسه و اختراعات صنعتی آنها مث ل تراكتور و كومباین مثل روستائیان گیلان شبیه هم هستند و یا مثلا باقلا در دهات فرنسه هم كاشته می شود و یا همچنین استفاده زیتون در غذا هم شبیه هم هستند و یا استفاده آتش ذغال برای گرم كردن اتاق و یا از رسم شب عروسی گرفته و بعضی مراسم دیگر كه در روستا های گیلان بر پا می كنند در فرانسه هم متداول می باشد.به خاطر همین آقای بوسینكه از سال ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۵ در رشت یك مهمانخانه داشته می گوید: روستائیان گیلان و روستائیان جنوب فرانسه دارای تمدن واحد و شاید هم از یك نژاد بودند.