ماه مهر؛ماه مهربانی…
اول مهر ماه؛روز هیاهوی دانش آموزان خوشحال … روز معلم هاي صبور و مهربان … روز ناظم هاي دلسوز و مدیرهای دوست داشتنی … روزی که باز فراش پرتلاش, میرود به جنگ هر چه غبار.
روزی که همه ي دیوارها, میزها و صندلی هاي مدرسه که از خواب تابستانی بیدار شده اند, به روی مردمان درس و دانش تبسم میزنند.
نخست رژه منظم کیف ها سر صف هاي صبحگاهی که میروند به سمت باغ دانایی.
اول مهر, قرار هست همه ي ما جایی را بسازیم. می پرسید کجا را؟ همان منزل اي راکه با آجر واژه ها ساخته می‌شود, همان جا که پنجره هایي از جنس برگ هاي سبز و زنده دارد, همان جا که وقتی آباد هست که با کتاب خواندن و یاد گرفتن, تر و تازه شده باشد, منزل دل هایمان را میگویم.
پس همۀ شما به مدرسه میروید که دل هاي نازنینتان را آبی بزنید, از روی شیشه هایش گرد و خاک نادانی را پاک کنید و این منزل ارزشمند را صفایی بدهید. به گل ها و سبزه ها دستی به نوازش بکشید و روز تولد مدرسه را جشن بگیرید.
کاش همۀ وقت دانش آموز بمانیم! کاش هر سال, اول مهر که می‌شود, هم‌چنین هیجان زده, چشم براه صدای زنگ نخست سال تحصیلی اخیر, در پوست خود ما نگنجیم.
بی صبرانه منتظر حضور گرم شما دانش آموزان عزیز هستیم