معاونت IT و پژوهشی

جناب آقای سامان سیاح

سوابق و تحصیلات :

لیسانس برق-قدرت

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات(ITM)

هفت سال سابقه ی فعالیت در مدارس مختلف به عنوان

معاون IT  و پژوهشی

مدرس علوم رایانه ای و فناوری اطلاعات


[/av_textblock]

[/av_two_third]

[/av_section]

[/av_section]