برگزاری دومین دوره جلسات اولیا و مربیان و اولین دوره جلسات آموزش خانواده

گزارش تصویری از فعالیت های روز کودک در پیش دبستان و دبستان سلام همت