پنجمین اردوی تابستانی دبستان سلام همت

اردوی تماشای تئاتر «عموی عجیب بزرگ کوچک من»

چهارمین اردوی پایگاه تابستانی دبستان سلام

بازدید علمی از مرکز ستاره شناسی و آسمان نمای گنبد مینا

فرم علاقمندی‌های فرهنگی و هنری

فرم علاقمندی ها و توانمندی‌های دانش‌آموزان برای شرکت در فعالیت‌های فرهنگی و هنری دبستان

لطفا با دقت تکمیل فرمایید.