تغییر آدرس سامانه مدیریت آموزش

آدرس سامانه مدیریت آموزش به taraz.org تغییر یافت. چنانچه دانش‌آموزان به آدرس فرآیند مراجعه نمایند، با صفحه ای مواجه می‌شوند که آنها را به آدرس جدید هدایت می‌کند.

ارتقا تجهیزات خدمات مجازی

تجهیزات پشتیبانی خدمات مجازی دبستان سلام‌ همت ارتقا یافت.

پس از طراحی و اجرای سامانه فرآیند به عنوان سامانه جامع ارتباط و آموزش مجازی مجموعه مدارس سلام، وعده دوم‌مان هم عملی شد‌.

با پشتیبانی سازمان مرکزی مجموعه مدارس سلام و حمایت‌های همیشگی والدین محترمی که با اعتماد به مدرسه در سال تحصیلی جدید، سلام همت را برگزیده‌اند، موفق به خریداری و نصب تجهیزات ارتقای سرعت و کیفیت اینترنت مدرسه و ابزار لازم برای آموزش مجازی بهتر و موثرتر گردیدیم.

با نصب تجهیزات جدید، سرعت اینترنت مدرسه جهت ارسال آموزشها و برگزاری کلاس‌ها از امروز تا ۲۰ برابر افزایش خواهد یافت و در عین حال به تعداد مورد نیاز قلم ‌نوری و رایانه‌های جدید لمسی و سایر امکانات مورد نیاز جهت طراحی محتواهای آفلاین و برگزاری کلاسهای آنلاین تهیه گردیده است.

در ادامه پایگاه تابستانی مان، با سرعت و کیفیتی بهتر و برتر خدمتگزار خانواده‌ عزیز سلام‌ همت خواهیم بود.

شایان ذکر است ۱۶۱ خانواده در حال حاضر از پایگاه تابستانی مجازی دبستان سلام همت بهره می‌برند که از خدمات جدید مجموعه برخوردار شده و کلاس‌ها تقریبا بدون مشکل طبق برنامه اجرا شده است.

جشن الفبا