با سلام

پایه اول:
*آموزش نقاشی (با توجه به آموزش های پایه و تقویت مهارت در کشیدن خطوط منحنی)
*نقاشی موضوعی
*تلفیق اوریگامی و نقاشی(تقویت مهارت رنگ امیزی و تا زدن کاغذ)
*اموزش نقاشی در ابعاد بزرگ به دلیل ایجاد اعتماد به نفس
پایه دوم:
.نقاشی با خطوط منحنی و بازی با خط
.تلفیق اوریگامی و نقاشی(مهارت تا زدن کاغذ)
.انجام فعالیت اوریگامی کفش دوزک
.آشنایی به بعد و زاویه ی دید متفاوت در نقاشی و خلاقیت(لک لک و ماهی)
پایه سوم :
.ساخت پرنده با استفاده از هنر اوریگامی و کمک گرفتن از هنر نقاشی برای ایجاد فضا سازی در صفحه
.کاربرگ رنگ شناسی و رنگ آمیزی
.اموزش نقاشی فیل و فضا سازز برکه با تکنیک آزاد
.آشنایی به بعد در خلق آثار هنری و تغییر زاویه دید (اوریگامی خرچنگ و شیر )
پایه چهارم:
.خلاقیت و تغییر زاویه دید ساخت نهنگ از زاویه دید بالا و نقاشی اقیانوس
.آموزش نقاشی جهت کسب آشنایی با فضاسازی های متفاوت (هواپیما)(شترمرغ)(گل و گیاه)
.برش و رنگ آمیزی گیفت پر (جهت نسب به مداد)
پایه پنجم:
.آموزش کشیدن و شیوه ی رنگ امیزی در شب و زاویه دید از پایین
.ساخت نقاشی ۳ بعدی (تبدیل ۶ نقطه و یک خط به چندماهی در کنار هم از زاویه دید روبرو )
.انجام فعالیت اوریگامی ساخت ستاره
.آموزش نقاشی (شناخت بدن حیوانات اسب)
پایه ششم:
.انجام‌ پروژه های طراحی از طبیعت بیجان و آموزش سایه زدن
.آشنایی با مبحث پرسپکتیو و عمق در چیدمان وسایل اتاق
.بازی با خط در قالب آشنایی با مباحث هنر تجسمی و خلق اثر چند بعدی