به اطلاع اولیای محترم می‌رسانیم که:

پایگاه تابستانی دبستان سلام همت از یکشنبه ۱۶ تیر فعالیت خود را آغاز می کند. در روز یکشنبه دانش‌آموزان سوم تا ششم، اردوی ورزشی خواهند داشت و به  مجموعه ورزشی  آریا برای شنا و سالن توپی اعزام خواهند شد. همچنین فعالیت‌های تابستانی  دانش‎آموزان پیش دبستان و پایه‌های اول و دوم از روز دوشنبه ۱۷ تیر ماه آغاز می‌شود. روز چهارشنبه اردوی اختیاری دانش‎آموزان سوم تا ششم در ایام تابستان و روزهای یکشنبه به استثنا ۱۶ تیر، زمان اردوی پایه های اول و دوم می‌باشد.

همچنین برنامه تابستانی را می‌توانید در وب سایت ببینید.