گزارش تصویری از فعالیت های روز کودک در پیش دبستان و دبستان سلام همت

پیش دبستانی ها در کلاس هنر خود با موضوع دنیای کودکی با رنگ انگشتی در کنار هم نقاشی کشیدند.
در این روز پدر و مادر ها نیز برای پسرشان نامه ای نوشتند و در صندوق پست مدرسه انداختند ابراز احساسات، نصیحت و حرف های دلنشنین در نوشته ها موج میزد و تمام بچه ها از خواندن نامه پدر و مادرشان ذوق زده شدند. در پایان قرار شد بچه ها هم جواب نامه پدرمادرها را به زودی بدهند و از آن ها تشکر کنند که حواس‌شان به دنیای رنگارنگ کودکی آن ها هست.