گزارش تصویری از مراحل رای گیری انتخابات شورای دانش آموزی دبستان سلام همت:

همزمان با فرا رسیدن روز دانش آموز در تاریخ ۱۳ آبان رای گیری بیست و یکمین دوره ی شورای دانش آموزی در دبستان از بین کاندیدهای دانش آموزان دوره دوم انجام شد. پس از اعلام  اسامی کاندیداها و تبلیغات آنها، دانش‌آموزان اسامی کاندیدهای مورد نظر خود را در صندوق رای گیری انداختند.

شوراهای دانش‌آموزی، به منظور مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به مسائل آموزشی، پرورشی، انضباطی وایجاد ارتباط صحیح و مستقیم بین دانش آموزان و اولیای مدرسه تشکیل شده‌اند.