با سلام

کلاس اول:

مباحث ، ایجاد فایل تصویری و فایل صوتی بر روی desktop /مدیریت پنجره های(ciose/maximize/minimize) روی desktop آموزش داده شد. در پایان به دانش آموزان لب تاپ داده شد تا مباحث گفته شده را تمرین و تکرار نمایند.

کلاس دوم:

مرتب کردن و تنظیم سایز icons روی desktop / rename/hidden/read-only یک فایل آموزش داده شد سپس در پایان به دانش آموزان لب تاپ داده شد تا مباحث گفته شده را تمرین و تکرار نمایند.

کلاس سوم:

معرفی نرم افزارpowerpoint  باز کردن برنامه/باز کردن یک سند از پیش آماده/ بستن یک سند / save کردن یک سند/معرفی منوی view آموزش داده شد سپس به دانش آموزان لپ تاپ داده شد تا مباحث گفته شده را تمرین و تکرار نمایند.