🔸طی این پنج هفته‌ای که در قالب پایگاه تابستانی مدرسه در خدمتتان بوده‌ایم، هر هفته آموزگاران مهربان مدرسه با دانش آموزان دوست داشتنی‌شان و پدر و مادرهای عزیزشان در ارتباط تلفنی بوده‌اند تا حالا که امکان حضور و ملاقات از ما سلب شده علاوه بر کلاسهای آنلاین، از طریق مکالمات تلفنی از نقطه نظرات والدین محترم مطلع شده و گل پسرها را هم ‌نسبت به همراهی با کارگاههای آنلاین ترغیب نماییم.

🔹معاون آموزشی مدرسه و سوپروایزر زبان نیز در این روزها با برخی والدین تماس می‌گیرند تا به این ترتیب به نوعی یک نظرسنجی تصادفی و پراکنده نیز انجام شود تا ایردات برطرف شده و پیشنهادات قابل اجرا و خواسته‌های شما مد نظر قرار گیرد.

👈افزایش پیگیری های مستمر تلفنی از تغییرات ملموس کلاسهای مجازی این دوره به نسبت دوره قبل است.

🔹۱۷۰ خانواده از پایگاه تابستانی دبستان سلام همت بهره مندند‌.

🥇ما هر روز بهتر خواهیم‌ شد…