به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتش نشان، میزبان تعدادی از آتشنشانان عزیز و مهربان ایستگاه آتش‌نشانی‌ای که چند ساختمان آنطرف‌تر از مدرسه هست، بودیم.
سال‌های قبل از کرونا به اتفاق بچه‌ها میرفتیم ایستگاه، برایشان گل و شیرینی می‌بردیم و نقاشی می‌کشیدیم و تقدیمشان می‌کردیم. امسال با حضور تعدادی از پسرهای عزیز پیش دبستانی و سال اولی آنها را به مدرسه دعوت کردیم و سبد گلی تقدیمشان کردیم به نمایندگی از همه سلام همتی‌ها و گل پسرهای پیش دبستانی هم که از صبح برایشان نقاشی کشیده بودند، نقاشی‌هایشان را به ایشان هدیه کردند. برای تمام آتش‌نشانان فداکار و نوع دوست کشورمان آرزوی سلامتی و شادکامی داریم.