برای کودکان دبستانی مان واکسن کرونا بزنیم یا نه؟ چه واکسنی مناسبتر است؟ به واکسنهای داخلی می‌توان اعتماد کرد؟

پاسخ این پرسش‌ها را از زبان دکتر یوسفی زاد، فوق تخصص غدد و عضو هیات علمی دانشگاه و از پدران خوب سلام همتی بشنوید.